szukaj
A A A K

SmodBIP
SmodBIP

AktualnoÂci

Rada Nadzorcza
Krzysztof Maciuszko - Przewodnicz▒cy Rady Nadzorczej
Adam Buczy˝ski - Z-ca Przewodnicz▒cego Rady Nadzorczej
Magdalena Ostasz - Sekretarz Rady Nadzorczej
Andrzej Noco˝ - Cz│onek Rady Nadzorczej
Jacek Zdunek - Cz│onek Rady Nadzorczej


Zarz▒d Spó│ki
Sylwester Jagodzi˝ski - Prezes Zarz▒du
Jerzy Mikulski - Wiceprezes Zarz▒du
Agnieszka Szczotka - ProkurentOpublikował: IT
Publikacja dnia: 19.05.2016
Podpisał: IT Admin
Dokument z dnia: 19.05.2016
Dokument ogl─ůdany razy: 617