szukaj
A A A K

SmodBIP
SmodBIP

MAJĄTEK SPÓŁKI

Stan na dzień 31.12.2021 r.

I. Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
II. Majętek trwały netto przedsiębiorstwa, stan na dzień 31.12.2021 roku:

Aktywa trwałe 31 002 228,06 zł
Grunty 5 405 742,00zł
Budynki i budowle 14 931 977,93zł
Urządzenia techniczne i maszyny 8 778 732,28zł
Aktywa obrotowe 11 919 498,26zł
Aktywa Ogółem 42 921 726,32złOpublikował: Sławomir Stankiewicz
Publikacja dnia: 04.11.2022
Podpisał: Jacek Ryszewski- Główny Księgowy
Dokument z dnia: 28.10.2022
Dokument oglądany razy: 2 380