szukaj
A A A K

SmodBIP
SmodBIP

MAJĄTEK SPÓŁKI

Stan na dzień 31.12.2017 roku:

I. Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
II. Majętek trwały netto przedsiębiorstwa, stan na dzień 31.12.2020 roku:

Aktywa trwałe 31 637 010,91 zł
Grunty 5 405 742,00 zł
Budynki i budowle 16 017 232,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 8 647 560,60 zł
Aktywa obrotowe 7 953 099,45zł
Aktywa Ogółem 39 590 110,36 złOpublikował: IT Admin
Publikacja dnia: 17.02.2022
Podpisał: IT Admin
Dokument z dnia: 19.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 890